Træningsmiljø for eliteidræt i 7. – 9. klasse

Randers ElitesportsCollege, Randers Realskole og Randers Ungdomsskole tilbyder i samarbejde med de lokale idrætsklubber nogle helt specielle træningsmuligheder.

Informationsbreve
Vi sender i begyndelsen af året informationsbreve til forældrene i 7. – 9. klasse og til de lokale idrætsklubber, hvor vi uddyber ordningen med elite- og talenttræning. Dette brev kan downloades nedenfor.

Ansøgning
Senest 1. december skal vi have ansøgning om optagelse. Ansøgningsskemaet findes under “Ansøgning og økonomi”.

Formål med træningsmiljøet
Formålet er at give seriøse idrætstalenter mulighed for at udvikle sig yderligere på det sportslige område, samtidig med at de også udvikler sig fagligt, socialt og personligt. Eleverne, der deltager i denne træning, er udtaget af deres klubber/foreninger, fordi klubberne anser dem for unge idrætsudøvere med et specielt udviklingspotentiale. Disse elever har ofte nogle vanskelige vilkår, idet de bruger meget tid på deres sport og derfor ofte har svært ved at få dagligdagen til at ”gå op” i forhold til venner, lektier og sport.

Talenttræning
Der er tale om ekstra træning i op til 4 lektioner pr uge i skoletiden. Et modul hvor klassen normalt har obligatorisk idræt og et modul ved siden af. Denne ekstra træning vil blandt andet bestå af fysisk træning, koordination og bevægelse samt skadesforebyggende træning – kombineret med træning umiddelbart efter skoletid.

Elitetræning med tæt klubsamarbejde
Randers ElitesportsCollege har desuden lavet et “strategisk” samarbejde med eliteklubberne i fodbold og håndbold. Klubberne udtager de mest elitære inden for håndbold og fodbold, og for disse bliver der arrangeret ekstra træning tirsdag og torsdag morgen – 4 lektioner i skoletiden. Klubtrænere fra Randers FC, Randers HK, Randers HH og pigefodboldklubberne i Randers forestår træningen, som vi kalder for elitetræning.

Det er vigtigt at slå fast, at deltagelse i såvel talenttræning som elitetræning kræver, at man arbejder målrettet med sit skolefaglige arbejde.