Forenings-Danmark bløder kraftigt

Morgentræning på Realskolen/ElitesportsCollege - i samarbejde med Randers HK.

Morgentræning på Realskolen/ElitesportsCollege – i samarbejde med Randers HK.

Mellemstallet er nogle steder faldet med over 20 pct i de to første måneder af den nye skolereform.

For et par uger siden var vores undervisningsminister ude med en noget speciel udtalelse omkring børn og unges idræt. Hun blev nemlig citeret for, at ”der grundet den nye skolereform var idræt nok i skolen/skoletiden og foreningsbaseret idræt derfor ikke var nødvendigt”. Udtalelsen kom stort set samtidig med, at en stor undersøgelse havde fastlagt, at over 20 pct af børn i skolealderen havde droppet foreningsbaseret idræt, da de grundet den nye skolereforms udvidelse af skoletiden ikke kunne passe deres træningstid i klubben. Vi var mange, der var rystet over den udtalelse og sidenhen har der været ekstremt mange reaktioner fra specialforbund, foreninger, forældre og andre med tæt tilknytning til de unge.

Nok om den udtalelse lige nu for der er andre ting, der måske kan ryste os idræts-elskere endnu mere…. Da de første tanker om den ny skolereform blev kendt var der en masse ideer om at koble skolelivet og foreningslivet tættere sammen ude i de enkelte kommuner. Der blev offentliggjort, at foreningslederne kunne/skulle være tæt på eleverne i skoletiden og blive aflønnet for det.

Jeg var så naiv at tro, at de enkelte kommuner havde koordineret det således, at der i samarbejde mellem foreninger og klubber blev etableret træning/undervisning/bevægelse i de eftermiddagstimer, hvor haller og baner alligevel står tomme. Så kunne nogle i Eks 7. – 9. Klasse være i lektie-cafe, nogle spille musik el lave drama og andre passe deres træning/idræt. Det er som om, at det her er kommet så meget bag på alle parter, at vores foreningsliv lige så stille er ved at dø.

Findes der overhovedet kommuner, byer, områder eller klubber, hvor der i forbindelse med reformen er etableret et tæt samarbejde mellem skole og klubber? Det håber jeg meget, men umiddelbart har jeg ikke set eller hørt om sådanne tiltag? Den er gal i Randers og den er gal mange andre steder i Danmark? – Er der slet ingen der har “tænkt sig om” og været på forkant?

Det er min klare holdning, at det her spørgsmål er så vigtigt, at vi bliver nødsaget til at gøre noget drastisk og det skal gøres hurtigt. Hvis de enkelte kommuner ikke selv reagerer hurtigt, er jeg bange for, at medlemstallet falder endnu mere i løbet af dette skoleår.

Forenings-Danmark og de sunde værdier, der ligger bag vores unikke foreningskultur har kæmpe betydning for mange børn og unges sociale liv og identitet. Kodeordene er fællesskab og tætte relationer. Samtidig har det sundhedsfremmende perspektiv omkring foreningslivet stor betydning og i den ”stillesiddende verden” vi lever i har børn og unge et stort behov for mere motion end det, der tilbydes pt.

På Randers Realskole har alle vores elever – både store og små – optimale muligheder for idræt og bevægelse både i skolen og om eftermiddagen. Skoledagen er afstemt, så der er tid til idræt (og hjemmearbejde) om eftermiddagen, men det giver desværre ikke mening, hvis vi er blandt de få skoler som har lavet den strategi. – Altså hvis vores elever er de eneste, der har mulighed for at nå til træning hjemme i den lokale klub og ikke kan træne fordi de savner deres kammerater fra andre skoler, der endnu ikke har fået fri ; )

Jeg håber, vi kan få dem, der bestemmer ”råbt op”, få stoppet “blødningen” og få dem til at forstå, at de skal handle, så vi ikke mister alt for mange børn og unge i idrætsverdenen – og selvom breddeidrætten her er den vigtigste bliver eliteidrætten på længere sigt også påvirket af det.