”Jeg tager lige en for holdet”

Vi skal udvikle endnu flere anførertyper, der er villige til at tage ansvar og lederskab og ikke er bange for at vise andre, hvor vigtigt det er at gå forrest.

Uanset om man færdes i sportens verden, erhvervslivet, familielivet eller andre steder er sætningen – ”jeg tager en for holdet”, blevet en ofte anvendt formulering og det giver god mening. Det giver naturligvis kun mening, hvis citatet følges op af en aktiv handling og vedkommende rent faktisk gør en forskel.

take one for the team

I den verden de fleste af os lever i har folk ofte travlt og vi kan vel på mange måder konstatere, at gamle dyder som fællesskab og kollektive værdier har det vanskeligt i en moderne verden, der ofte er præget af en mere individuel og individ-fokuseret tilgang. I modsætning til tidligere er der således en tendens til, at folk har ”nok i sig selv”, og i højere grad sætter deres egne behov over end fællesskabets.

For mig at se skal vi gøre endnu mere for at synliggøre, hvorfor vores samfund har brug for personer, der tør tage ansvar, tage styringen, tør handle i vanskelige eller pressede situationer. Det gælder naturligvis både i de små hverdagssituationer, hvor handling og initiativ kan være vigtigt, men specielt også i de situationer, hvor opgaven er stor og krævende.

Jeg er selv blevet meget opmærksom på, at vi voksne har et stort ansvar overfor børn og unge i forhold til at få formidlet budskabet omkring, at vi skal være ”holdspillere” og at det rent faktisk er en fantastisk følelse, hvis vi hjælper andre via en ekstraordinær og ofte frivillig indsats.

Vi vil gerne opdrage vores børn og unge til at være selvstændige mennesker, men det er vigtigt, at vi i vores bestræbelser på at udvikle en stor grad af selvstændighed, også får fokus på, at den selvstændighed ikke bliver egoistisk orienteret. – Derimod skal vi udvikle unge, der som selvstændige mennesker har overskud og interesse for andre mennesker og de problemstillinger, der nu måtte være opstået.

Sporten er fuld at gode og mindre gode udtryk. Personligt har jeg aldrig forstået ”tab og vind med samme sind” ; ) – I lighed med min overskrift er jeg langt mere til citater som, ”Intet er større end klubben” og hvis man skulle holde fast i det citat, kunne det også bruges omkring holdet, foreningen, familien, vennerne, klassen, lokalsamfundet osv osv.

Jeg er så privilegeret, at jeg både i mit arbejdsliv, mit sociale liv, mit familieliv osv. ofte er omgivet af mennesker, der på den ene eller anden måde har ”taget anførerbindet på” og går forrest for at gøre en forskel. Der findes vel stort set ikke noget, der kan virke mere motiverende og inspirerende end at opleve mennesker brænde for at gøre en forskel for andre mennesker.

Lad os hylde dem, der ”tager en for holdet” og lad os samtidig gøre det til en fælles opgave, at os der færdes blandt børn og unge altid har fokus på, at vi skal være gode forbilleder og helt uden tøven er klar til at ”tage endnu en for holdet”.