Mit år på Randers ElitesportsCollege

Her i slutningen af et skoleår er der tradition for at se tilbage på, hvordan året er gået og se om de store forventninger både skole, elever og forældre har haft til forløbet er blevet indfriet.

Titlen på mit blog-indlæg var titlen på den afsluttende opgave min 10. klasse skulle lave i dansk og aflevere det i den genre, de mente var bedst egnet til at få en personlig analyse og evaluering ud af. Så selvom vi på Randers ElitesportsCollege har vi elever fra 7. klasse og helt frem til ungdomsuddannelserne har jeg i denne blog valgt at tage udgangspunkt i vores 10. klasse. Dels fordi jeg underviser dem i dansk, men også fordi vi netop i år har taget hul på et helt nyt kapitel omkring vores 10. klasse.

Sidste skoledag med 15 klasser fra 9. og 10. klasse på Randers Realskole.

Sidste skoledag med 15 klasser fra 9. og 10. klasse på Randers Realskole.

Vi har i samarbejde med Tradium skabt nogle helt unikke rammer, hvor nye ”fag” som lifeskills og studietimer har været spændende innovative tiltag, der har rykket vores koncept ind i en helt ny ”tidsalder”. Samtlige af de omtalte stile/afleveringer var meget positive og der er efter min mening ingen som eleverne selv, der er gode til at få sat de rette ord på, hvordan det har været og hvilken udvikling de har været igennem. Nedenstående er uddrag af en af de mange gode artikler jeg modtog fra de dygtige elever i 10. F ; )

En af eleverne skriver i sin artikel (udvalgte ”klip”):

Overskrift: Mit bedste skoleår

 ”Hvad har det bedste ved at have haft et år i 10. Klasse været?
Det bedste ved 10. Klasse har været at have et ekstra år, hvor man kan forberede sig i, inden det for alvor går løs på en videregående uddannelse. På Randers Elitesportscollege har man mulighed for at kombinere sport og træning, og det at få lov til at have to træninger (morgentræninger) udover sin egen sædvanelige klubtræning, var guld værd for mig. For at få succes, skal der træning til og jo mere træning jeg kunne få – jo mere tilfreds var jeg. Derfor var det helt perfekt for mig. Men 10. Klasse er ikke kun seriøs forberedelse og seriøs træning. – Året udviklede mig og dannede grundlag for den person, jeg er i dag”

”Et år med enormt fokus på PERSONEN, ændrede det hele for mig. At blive kastet ud i, at skulle snakke RIGTIG meget om sig selv og dele så meget ud af personlige ting, var vildt grænseoverskridende og noget jeg nærmest fandt helt ubehageligt. I bakspejlet er jeg ikke et sekund i tvivl om, at den opstart var rigtig godt givet ud. Året i 10. Klasse viste mig, at hvis man hviler i sig selv, kommer resultaterne og udviklingen helt af sig selv – både fagligt, socialt og sportsligt.”

”Jeg føler, at jeg her fandt ud af, hvem jeg gerne ville være – jeg fandt en ro i at være mig, som jeg ikke havde før. Det er nok den allerstørste udvikling, jeg gennemgik i år. Men det kan jeg ikke tage hele æren for selv, tværtimod. De emner vi havde i især Lifeskills og dansk og de lærere, der var omkring disse, fik mig til at tænke rigtig meget over, hvem jeg var som person, hvad jeg gerne ville stå for og hvordan andre opfattede mig. Selvom hovedmålene for mig var faglig og sportslig udvikling, resulterede det i en personlig udvikling, jeg slet ikke havde set komme.”

Som nævnt er ovenstående blot en af flere meget flotte formuleringer fra vores meget motiverede elever. Alle vi voksne, der er med omkring det nye projekt 10. klasse, har præcis den samme opfattelse. Tak for et unikt og fantastisk år til de mange seje elever. Der er altid noget specielt ved at være dem, der går nye veje og betræder nye stier – i fællesskab.

Held og lykke til eksamen til jer alle. – Det bliver spændende at følge jer i denne “konkurrence-situation” som jeg jo ved I er rigtig gode til.