Så er vi igang igen

Vi er kommet godt i gang med træningen

Så er træningen igang, og vi siger velkommen til både nye og “gamle” elever. Der er godt gang i træningslokaler, haller og fodboldbaner – både på Randers Realskole og i Arena Randers/Auto C-området.

Nye elever i “college-tower”

De nye elever i collegebygningen er flyttet ind, og hverdagen med skole og sport er allerede ved at indfinde sig for dem. Vi har fået lavet en aftale med Lars Pedersen, så han nu har faste vagter i huset, hvilket vi er rigtig glade for. Lars er også kendt som holdleder for Randers FC superliga. Michael Ravn og Sten Kjeldsen er også fortsat en vigtig del af vores college-team.

Nye trænere

På træner-siden har vi fået en række nye ansigter. I 7. – 9. klasse har Morten Lange overtaget efter Henrik Thinggaard. Velkommen til Morten og en stor tak til Henrik for indsatsen igennem de sidste 6 år.

På træner-siden har vi også fået tilgang af Henrik Thomassen, der skal træne fodbold 7. – 9. klasse på Randers Realskole.

Mikkel Caprani har afløst Thorbjørn som fysisk træner. Velkommen til Mikkel og samtidig en stor tak til Thorbjørn, vores faste mand igennem de sidste 7 år.

Personaleændringer

Personalemæssigt har Christian Møller valgt, at han fremadrettet primært er tilknyttet ElitesportsCollege-delen på Randers Realskole. Det tætte samarbejde mellem Randers Realskole og Tradium fortsættes, og de ledelsesmæssige opgaver i forhold til ElitesportsCollege på Tradium ligger nu primært hos uddannelsesleder Ditte Kajgaard.

Christian har dog stadig en koordinerende konsulentfunktion i forhold til Tradium, hvor han fortsat er ansvarlig for bl.a. klubsamarbejdet, morgentræningen og eleverne i collegebygningen.