Vi forældre vil jo det bedste…

Men desværre er det ikke altid vi oplever succes med vores børneopdragelse.

Curling-børn og taxa-børn er nogle af de betegnelser, der tidligere er brugt om nutidens børn.

Curling-børn og taxa-børn er nogle af de betegnelser, der tidligere er brugt om nutidens børn.

Hvad er det der gør, at vi forældre alt for ofte oplever, at selv de bedste intentioner i forhold til børneopdragelse, måske alligevel ikke gør vores børn ordentligt rustet til fremtiden. Uanset om det er hjemme hos mig selv, blandt familie og venner eller hos de familier jeg møder via mit job som leder af Randers ElitesportsCollege, mærker jeg tydeligt at børneopdragelse er en vanskelig ”kunst”.

Jeg har taget udgangspunkt i 3 spændende artikler, der alle på den ene eller anden måde handler om børn og forældre. Artiklerne er i øvrigt alle nogle jeg enten har brugt eller vil bruge i undervisningen i min 10. klasse. – I 10. klasse er en vigtig del af pensum, at eleverne lærer sig selv endnu bedre at kende og får indsigt i deres opvækst, opdragelse osv. Artiklerne både supplerer og modsiger hinanden, hvilket i virkeligheden jo også siger lidt om, hvor kompleks en opgave vi forældre står overfor.

Hvis man skal sige det kort, kan man vel sige, at vi vil vores børn så meget, så det til tider bliver alt for meget. Overdrivelse fremmer forståelsen – siger man jo, så selvom denne blog jo nærmest udelukker, at der findes gode forældre, der har fat i den ”lange ende”, så er det naturlig ikke meningen at ”skære alle over en kam”. – Når alt kommer til alt oplever jeg trods alt flest meget kompetente forældre, der både ”vil og kan” opdrage deres børn. Der er link til artiklerne nederst.

Titlen på den første artikel siger det meste, ”Danske børn er små konger og kontorchefer”. I et misforstået forsøg på, at lave en så tryg og demokratisk opdragelse som muligt ender det med, at forældrene fuldstændig mister grebet om børnene. Børnene får dagligt ­en masse valg, og der stilles spørgsmål til dem som de slet ikke er klar til at forholde sig til.

Den anden artikel/kronik, der er fra Information hedder, ”De voksne har erobret barndommen”. – Her tages der fat i en af mine personlige kæpheste. Hvorfor er det gradvist blevet sådan, at vi efterhånden drukner i møder, klasseråd, fællesspisning, events og andre arrangementer, hvor vi som voksne bliver en alt for stor del af vores børns sociale liv. Lad dog børnene være sammen på ”børne-vilkår” – uden at vi forældre skal blande os. Så kan vi voksne nøjes med de få velvalgte møder/arrangementer, der giver god mening at deltage i.

Den sidste artikel handler om, at vores børn mangler nærvær, så selvom jeg tidligere var inde på, at vi vil vores børn så meget, at det til tider bliver for meget – ja så er der i den her artikel tale om det modsatte. Det er min erfaring, at nogle faktisk tror de er meget sammen med deres børn og er meget tætte med dem, men der er ikke tale om ægte nærvær. – Hvis vi voksne konstant sidder med arbejde eller med vores smartphones kan det godt være vi sidder sammen med børnene i stuen, men det tæller ikke på ”nærværskontoen”. – Og det giver ikke et tæt bånd mellem børn og voksne.

  1. Artikel fra BT: Danske Børn er små konger og kontorchefer

http://www.bt.dk/danmark/psykologer-danske-boern-er-smaa-konger-og-kontorchefer

  1. Artikel/kronik fra Information: Forældrene har overtaget barndommen

http://www.information.dk/500112

  1. Artikel fra Politiken: Det er chokerende hvor mange børn, der savner kontakt med deres forældre

http://politiken.dk/debat/ECE2462042/det-er-chokerende-hvor-mange-boern-der-savner-kontakt-med-deres-foraeldre/